📫 Veenlandweg 5, 7696 BL Brucht 

📞 0523 – 23 17 66

📧 info@hetrechthoes.nl

Welkom bij 't Rechthoes

Wie zijn wij

‘t Rechthoes is een kleinschalige instelling die onder andere dagbesteding biedt aan jongeren/volwassenen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. ‘t Rechthoes is een unieke zorgverlener met als kernwaarden vertrouwen en respect.

Er zijn verschillende redenen waarom jongeren/volwassenen in deze situatie belanden. Het kan komen door een te lage opleiding maar ook door het zich niet kunnen conformeren aan de geldende normen en waarden binnen de maatschappij, vertrouwen verloren in de huidige hulpverlening en het arbeidsproces. Jongeren/volwassenen die dagbesteding volgen bij ‘t Rechthoes hebben vaak een sociale en/of een geestelijke beperking.

Het doel van ‘t Rechthoes is om te zorgen dat jongeren/volwassenen een zinvolle daginvulling hebben om zo structuur te krijgen in het leven en binnen de dagbesteding te leren hoe ze eventueel uit kunnen stromen naar werk of scholing. Via onze begeleiding willen wij hen structuur, vertrouwen, respect en veiligheid bieden. Daarmee proberen wij hen het vertrouwen in de zorgverlening en de maatschappij weer terug te geven. Daardoor kunnen ze stap voor stap hun zelfredzaamheid vergroten en uiteindelijk de regie weer (soms deels) in eigen handen nemen.

HKZ gecertificeerd

© 2018 ’t Rechthoes Alle rechten voorbehouden | CompanyBoost