📫 Veenlandweg 5, 7696 BL Brucht 

📧 info@hetrechthoes.nl

Klachtenprocedure

Dit klachtenreglement wil de mogelijkheid scheppen voor iedere opdrachtgever of cliënt te laten onderzoeken en beoordelen of de werkzaamheden door ’t Rechthoes naar behoren zijn uitgevoerd. Onderzoek en beoordeling vinden op controleerbare wijze plaats, waarbij de bescherming van belangen van partijen zijn gewaarborgd.

Klachtenformulier

Wanneer u en klacht heeft dient onderstaand formulier volledig ingevuld, ondertekend en onder vermelding van ‘’klacht’’ verstuurd te worden naar ‘t Rechthoes,  Veenlandweg 5, 7696 BL Brucht,  t.a.v. klachtenafdeling.

© 2018 ‘t Rechthoes Alle rechten voorbehouden | CompanyBoost