📫 Veenlandweg 5, 7696 BL Brucht 

📞 0523 – 23 17 66

📧 info@hetrechthoes.nl

Onze missie

‘t  Rechthoes is een  unieke zorgverlener met als kernwaarden vertrouwen en respect. Wij zijn uniek omdat onze begeleiding zich richt op jongeren die elders niet welkom (meer) zijn. Wij zijn een laatste kans voor probleemjongeren in de leeftijd vanaf 18 jaar die in andere (vaak grotere) zorginstellingen niet meer te handhaven zijn. Deze jongeren hebben op hun beurt het vertrouwen in de zorgverlening en maatschappij vaak verloren. Zij kenmerken zich ook door een grote afstand tot de arbeidsmarkt en wij willen die afstand met professionele begeleiding verkleinen.

Via onze begeleiding willen wij hen structuur, vertrouwen, respect en veiligheid bieden. Daarmee proberen wij hen het vertrouwen in de zorgverlening en de maatschappij weer terug te geven. Daardoor kunnen ze stap voor stap hun zelfredzaamheid vergroten en uiteindelijk de regie weer (soms deels) in eigen handen nemen.

Een praktisch voorbeeld van onze begeleiding is het project “hulp aan kwetsbaren”. Met dit project proberen we mensen bij elkaar te brengen door bijvoorbeeld een tuin op te knappen voor een oudere inwoner of iemand te helpen met verhuizen. Hiervoor zetten we alleen cliënten in die gedragsvrij zijn. Zij gaan in een groepje van twee of drie personen met een begeleider aan de slag.

Een tweede voorbeeld is het project Fiets voor Niets”. Voor dit project zijn de deelnemers fietsen aan het opknappen om deze straks aan te gaan bieden aan mensen die zelf geen fiets kunnen betalen

Onze visie

Met professionele begeleiding, in groepen of individueel, stimuleren wij de zelfredzaamheid van onze cliënten. Dat kan op alle leefgebieden zoals financiën, gezondheid, persoonlijke verzorging maar onze specialisatie en passie ligt vooral op het gebied van dagbesteding en maatschappelijke participatie. Wij stimuleren onze cliënten om ervaring en/of scholing op te doen via dagbesteding en participatie. Aansluitend op de wensen van de gemeente Hardenberg proberen wij per jaar enkele cliënten een betaalde of vrijwilligersbaan te laten vervullen voor minimaal een dag per week. Dit kan in een reguliere of beschermde werkomgeving.

Onze deelnemers hebben behoefte aan duidelijkheid en eerlijkheid. Dit bieden wij hen door taken kort en duidelijk aan te bieden. Vervolgens altijd checken of ze het hebben begrepen. Wanneer iets niet naar behoren is uitgevoerd worden zij daar actief op aangesproken.

© 2018 ’t Rechthoes Alle rechten voorbehouden | CompanyBoost