📫 Veenlandweg 5, 7696 BL Brucht 

📞 0523 – 23 17 66

📧 info@hetrechthoes.nl

Privacyreglement

Dit Privacyreglement is van toepassing op ‘t Rechthoes. Het privacyreglement ziet toe op de verwerkingen van persoonsgegevens die plaatsvinden binnen ‘t Rechthoes.

Dit reglement is gebaseerd op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

Het doel van dit reglement is regels te geven voor een zorgvuldige registratie van persoonsgegevens. Dit reglement geeft regels met betrekking tot het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, wijzigen, bijwerken, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, verwijderen en vernietigen van persoonsgegevens. Ook geeft dit reglement de regels die gelden ten aanzien van de meldingen die in bepaalde gevallen gedaan moeten worden van verwerkingen van persoonsgegevens bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

© 2018 ’t Rechthoes Alle rechten voorbehouden | CompanyBoost