📫 Veenlandweg 5, 7696 BL Brucht 

📧 info@hetrechthoes.nl

Welkom bij 't Rechthoes

We zitten met elkaar in een ongekende situatie en ongeveer per dag komen we dus voor nieuwe avonturen te staan.

We hebben als organisatie dan ook besloten om de dagbesteding op beide locaties te sluiten tot in elk geval 6 april. Dat vraagt van ons incasseringsvermogen, creativiteit en flexibiliteit.

 

Er zullen op de woonvorm extra activiteiten aangeboden worden en ook voor de mensen die we ambulant begeleiden zijn er oplossingen bedacht.

 

De veiligheid van onze cliënten en personeel heeft onze hoogste prioriteit

 

Vanuit de directie willen we jullie met klem verzoeken om de landelijke, maar ook onze voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

Zorg goed voor jezelf en anderen.

 

Vriendelijke groeten,

Directie en team ’t Rechthoes

 

 

 

 

Wie zijn wij

’t Rechthoes is een kleinschalige zorginstelling die jongeren/volwassenen met een sociale en/of geestelijke beperking begeleidt. Wij geven professionele begeleiding met gediplomeerd personeel aan groepen en het individu. Tevens proberen wij de zelfredzaamheid te stimuleren van onze cliënten. Dit passen wij toe op alle leefgebieden zoals financiën, gezondheid, persoonlijke verzorging maar onze specialisatie en passie ligt vooral op het gebied van dagbesteding en maatschappelijke participatie.

‘t  Rechthoes is een  unieke zorgverlener met als kernwaarden vertrouwen en respect.

Vertrouwen: onder vertrouwen verstaan wij binnen ’t Rechthoes dat alle cliënten en medewerkers kunnen rekenen op een veilige verstandhouding waarbij met name de cliënt zich veilig voelt bij zijn/haar begeleiders.

Respect: onder respect verstaan wij binnen ’t Rechthoes op een manier met elkaar omgaan die is gebaseerd op basis normen en waarden en conform de gedragscode.

Persoonlijke aandacht voor de cliënt en het bieden van passende en vraag gestuurde zorg is een kernwaarde die wordt uitgedragen door ’t Rechthoes.

Bij ’t Rechthoes kan men zonder afspraak binnenkomen, op werkdagen (maandag t/m donderdag) zijn we de gehele dag telefonisch bereikbaar. Zo nodig wordt u door uw vaste contactpersoon terug gebeld.

Dagbesteding:
Veenlandweg 5
7696 BL Brucht
Derk Jan de Vries 06-11119418
Sairien Pol 06 – 25 36 42 52
info@hetrechthoes.nl

Dagbesteding en beschermd wonen:
Bruchterbeekweg 28
7696 BA Brucht
Sairien Pol 06-25364252
Derk Jan de Vries 06-11119418
info@hetrechthoes.nl

© 2019 ‘t Rechthoes Alle rechten voorbehouden | CompanyBoost