📫 Veenlandweg 5, 7696 BL Brucht 

📧 info@hetrechthoes.nl

24 uur zorg

 

’t Rechthoes biedt dag en nacht ondersteuning en/of begeleiding die bij zorgbehoefte van cliënt aansluit. Hierbij ondersteunen wij waar nodig de leefgebieden zoals in zorgplan beschreven.

Doelgroep

’t Rechthoes beschikt over een gevarieerde groep. Dit zijn verticale groepen, dat betekent dat adolescenten, jong volwassenen en volwassenen van 17 tot 50+ jaar bij elkaar in een woonvorm verblijven. Ook zal een gedeelte van de bewoners de groep van de dagbesteding aanvullen, deze mensen hebben geen andere dag invulling anders dan regulier werk, school of vrijwilligerswerk. Doordat de bewoners voor het merendeel een verstandelijke beperking hebben, werken de groepen met een vaste samenstelling van begeleiders. De bewoners leren hierdoor elkaar en de begeleiders goed kennen. Dit vormt een belangrijke basis voor veiligheid en vertrouwen.

Visualiseren van de vaste samenstelling

Iedere groep (dagbesteding en wonen) hebben een veelal statische samenstelling, op die manier bieden we de bewoners en deelnemers van de dagbesteding de mogelijkheid  vertrouwd te raken met groepsgenoten en zich veilig te voelen binnen de groep waar ze deel van uitmaken. Naast de vaste stamgroep waarvan iedereen uitmaakt, zijn de zorgbehoeften op het individu afgestemd.

UITSLUITCRITERIA

Niet iedere zorgvraag kan door ‘t Rechthoes worden beantwoord. Om vooraf duidelijkheid te kunnen geven aan onze mogelijke cliënten en ketenpartners hebben wij de volgende uitsluitingscriteria vastgesteld voor onze woonvoorziening en dagbesteding locaties:

  • Toedienen en verstrekken van medicatie
  • Cliënten die 24/7 toezicht nodig hebben
  • Cliënten met audio-en/of visuele handicap
  • Zedendelinquenten
  • Ernstige verslavingsproblematiek

Vrijheidsbeperking

‘t Rechthoes heeft als zorginstelling in principe alleen te maken met cliënten die vanuit vrijwillige deelname zorg ontvangen. Het is echter mogelijk dat cliënten het niet volledig eens zijn met de zorgverlening die zij ontvangen of dat er in goed overleg met de cliënt, mantelzorgers en andere zorgverleners zorg moet worden ingezet die voor de cliënt vrijheidsbeperkend werkt.

Het standpunt van ‘t Rechthoes rond de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen is dat onze medewerkers geen gedwongen zorg verlenen. Gezien de doelgroep en de werkwijze past de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen niet bij ons, cliënten die hiervoor in aanmerking komen zullen worden overgedragen aan andere zorginstellingen voor het verlenen van de zorg. In het geval een ketenpartner zorg levert aan een cliënt van ‘t Rechthoes en vrijheidsbeperkende maatregelen toepast wordt hiervan melding gemaakt in het dossier van de cliënt.

© 2018 ‘t Rechthoes Alle rechten voorbehouden | CompanyBoost