📫 Veenlandweg 5, 7696 BL Brucht 

📧 info@hetrechthoes.nl

Welkom bij 't Rechthoes

Wie zijn wij

Wat we doen en bieden?

‘t Rechthoes is een kleinschalige zorginstelling die 24 uurs zorg, dagbesteding en ambulante begeleiding biedt binnen de gemeente Hardenberg. ‘t  Rechthoes is een unieke zorgverlener met als kernwaarden vertrouwen en respect.

De doelgroep die wij zorg verlenen, heterogene groep, hebben vaak een sociale en/of een verstandelijke beperking. Ook kunnen zij zich niet of moeilijk conformeren aan de geldende normen en waarden binnen de maatschappij, zij zijn het vertrouwen verloren in de huidige zorgverlening.

Het doel van ‘t Rechthoes is om ervoor te zorgen dat de volwassenen (18+) het vertrouwen terug te krijgen in zichzelf en in de zorgverlening. Wij bieden hen structuur in vertrouwen met respect en veiligheid vooropgesteld. Daardoor kunnen ze stap voor stap hun zelfredzaamheid vergroten en uiteindelijk de regie weer (soms deels) in eigen handen nemen.

De visie van ’t Rechthoes

’t Rechthoes biedt gewone, professionele zorg met als kernwaarden vertrouwen, respect, transparantie en veiligheid. Wij geven onze cliënten het vertrouwen terug dat ze zijn verloren in de zorg. Daar waar anderen stoppen begint ’t Rechthoes.

‘t  Rechthoes is een  unieke zorgverlener met als kernwaarden vertrouwen en respect.

Vertrouwen: onder vertrouwen verstaan wij binnen ’t Rechthoes dat alle cliënten en medewerkers kunnen rekenen op een veilige verstandhouding waarbij met name de cliënt zich veilig voelt bij zijn/haar begeleiders.

Respect: onder respect verstaan wij binnen ’t Rechthoes dat we op een manier met elkaar omgaan die  gebaseerd is op basis normen en waarden en conform de gedragscode.

Persoonlijke aandacht voor de cliënt en het bieden van passende en vraag gestuurde zorg is een kernwaarde die wordt uitgedragen in het aanbod van ’t Rechthoes.

Bij ’t Rechthoes kunnen geïnteresseerden zonder afspraak binnenkomen, op werkdagen zijn we de gehele dag telefonisch bereikbaar. Zo nodig wordt u door een contactpersoon terug gebeld. Wij zijn kleinschalig en voorstander van korte lijntjes. Een platte organisatie met een open deur methodiek.

Hoofd locatie:
Veenlandweg 5
7696 BL Brucht

Sairien Pol 06 – 25 36 42 52
info@hetrechthoes.nl

© 2020 ‘t Rechthoes Alle rechten voorbehouden | CompanyBoost