Wie zijn wij?

Over ons

‘t Rechthoes is een kleinschalige zorginstelling naast 24 uurs zorg, dagbesteding en ambulante begeleiding biedt binnen de gemeente Hardenberg. ‘t Rechthoes is een unieke zorgverlener met als kernwaarden vertrouwen en respect.

De doelgroep die wij zorg verlenen, heterogene groep, hebben vaak een sociale en/of een verstandelijke beperking. Ook kunnen zij zich niet of moeilijk conformeren aan de geldende normen en waarden binnen de maatschappij.

Het doel van ‘t Rechthoes is om ervoor te zorgen dat de volwassenen (18+) het vertrouwen krijgen in zichzelf. Wij bieden hen structuur in vertrouwen met respect en veiligheid vooropgesteld. Daardoor kunnen ze stap voor stap hun zelfredzaamheid vergroten en uiteindelijk de regie weer (soms deels) in eigen handen nemen.

Laatste nieuws