WelkomWie zijn wij
Wij zijn Derk Jan de Vries en Sairien Pol. Wij hebben een mooie locatie in Brucht waar we diverse activiteiten (o.a. houtbewerking, koken, sporten) aanbieden op onze dagbesteding voor jongeren uit de gemeente Hardenberg. 

Wat bieden wij en voor wie?
’t Rechthoes dagbesteding is uniek in de gemeente Hardenberg. Wij zijn de laatste plaats voor probleemjongeren, die in andere/grotere zorginstellingen moeilijk te handhaven zijn. Dit kan ontstaan door hun eigen probleemgedrag, maar ook doordat zij in deze (grotere) zorginstellingen niet de specifieke zorg en aandacht krijgen, die zij nodig hebben. 

Door ons beleid, opgesteld vanuit de ervaring in jarenlang straathoekwerk en vanuit de Stichting de Stuw, de kleinschaligheid en de daaruit voortvloeiende individuele aanpak, willen wij deze doelgroep het gevoel geven zich thuis te voelen. 

We begeleiden jongeren met een laag intelligentie quotiënt en gedragsproblematiek, zoals sociaal ongewenst gedrag en/of sociaal emotionele gedragsproblemen. Wij bieden individuele begeleiding gericht op deze problematiek en geven deze jongeren structuur. Indien nodig schakelen we externe professionele hulp in.

VOOR MEER INFORMATIE:

’t Rechthoes, Veenlandweg 5, 7696 BL Brucht (gemeente Hardenberg)
Telefoon: 0523 - 23 17 66

Mobiel:
Derk Jan 06 - 11 11 94 18
Sairien 06 – 25 36 42 52

E-mail: info@hetrechthoes.nl

Website: www.hetrechthoes.nlVoetnoot
* Waarom begint deze website met ‘www.hetrechthoes' en niet met www.'trechthoes, terwijl onze naam ‘t Rechthoes is. Dat heeft met de regels voor het registreren van een domeinnaam te maken. De apostrof (’), zoals in onze naam wordt gebruikt, mag niet geplaatst worden in een domeinnaam. En ‘www.trechthoes.nl’ vonden we te onduidelijk, dus hebben we gekozen voor ‘www.hetrechthoes.nl’ enz.


Ontwerp en copyright ‘t Rechthoes | Bijgewerkt 21 maart 2016