WelkomWie zijn wij
Wij zijn Derk Jan de Vries en Sairien Pol. Wij hebben een mooie locatie in Brucht waar we diverse activiteiten (o.a. houtbewerking, koken, sporten) aanbieden op onze dagbesteding voor jongeren uit de gemeente Hardenberg. 

Wat bieden wij en voor wie?
’t Rechthoes dagbesteding is uniek in de gemeente Hardenberg. Wij zijn de laatste plaats voor jongeren, die in hun thuisomgeving of grotere zorginstellingen moeilijk te handhaven zijn. Dit gedrag kan ontstaan doordat  zij in hun thuisomgeving of deze andere (grotere) zorginstellingen niet de specifieke zorg en aandacht krijgen, die wij als kleine zorginstelling wel kunnen bieden.

Door ons beleid, opgesteld vanuit de ervaring in jarenlang straathoekwerk en vanuit de Stichting de Stuw, de kleinschaligheid en de daaruit voortvloeiende individuele aanpak, willen wij deze doelgroep het gevoel geven zich bij ons thuis te voelen. 

We begeleiden jongeren met sociaal ongewenst gedrag en/of sociaal emotionele gedragsproblemen. Wij bieden individuele begeleiding gericht op deze problematiek en bieden deze jongeren structuur. Indien nodig schakelen we externe professionele hulp in.

   

Voor HKZ-certificaat Kleine Organisaties klik hier.
VOOR MEER INFORMATIE:

’t Rechthoes, Veenlandweg 5, 7696 BL Brucht (gemeente Hardenberg)
Telefoon: 0523 - 23 17 66

Mobiel:
Derk Jan 06 - 11 11 94 18
Sairien 06 – 25  36 42 52

E-mail: info@hetrechthoes.nl

Website: www.hetrechthoes.nl
Voetnoot
* Waarom begint deze website met ‘www.hetrechthoes' en niet met www.'trechthoes, terwijl onze naam ‘t Rechthoes is. Dat heeft met de regels voor het registreren van een domeinnaam te maken. De apostrof (’), zoals in onze naam wordt gebruikt, mag niet geplaatst worden in een domeinnaam. En ‘www.trechthoes.nl’ vonden we te onduidelijk, dus hebben we gekozen voor ‘www.hetrechthoes.nl’ enz.


Ontwerp en copyright ‘t Rechthoes | Bijgewerkt 1 november 2016