Uitsluitingscriteria

Niet iedere zorgvraag kan door ‘t Rechthoes worden beantwoord. Om vooraf duidelijkheid te kunnen geven aan onze mogelijke cliënten en ketenpartners hebben wij de volgende uitsluitingscriteria vastgesteld voor onze woonvoorziening en dagbesteding locaties:

 • Toedienen en verstrekken van medicatie
 • Verpleegkundige zorg (hieronder verstaan wij zorg die niet kan worden geboden door ons personeel)
 • Cliënten met audio-en/of visuele beperking(en)
 • Zedendelinquenten
 • Ernstige verslavingsproblematiek
 • Indien er sprake is van actuele extreme agressie waarbij dit ernstige gevolgen kan hebben voor de omgeving

Cliënten kunnen tijdens de zorg- en dienstverlening veranderen of gedrag vertonen wat bij de intake niet is vermeld of in te schatten was. Hierdoor kan het zijn bij specifiek nieuwe cliënten dat ‘t Rechthoes niet langer de gevraagde zorg- en dienstverlening kan geven. In deze gevallen wordt de cliënt hierover geïnformeerd en krijgt de kans om zijn of haar gedrag aan te passen. Indien dit niet haalbaar blijkt zal er samen met de cliënt gezocht worden naar een passende oplossing.

De volgende punten kunnen een rol spelen bij het besluit om de zorg- en dienstverlening te beëindigen:

 • Onveilig voor medecliënten en/of eigen medewerkers
 • Fysieke agressie
 • Ernstige verslavingsproblematiek

VRIJWILLIGE KEUZE

‘t Rechthoes neemt als kleinschalige zorginstelling in principe alleen cliënten aan die vanuit vrijwillige deelname zorg ontvangen. Het is echter mogelijk dat cliënten het niet volledig eens zijn met de zorgverlening die zij ontvangen of dat er in goed overleg met de cliënt, mentor, gewaarborgde hulp en andere zorgverleners zorg moet worden ingezet die voor de cliënt werkt.

Het standpunt van ‘t Rechthoes rond de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen is dat onze medewerkers geen gedwongen zorg verlenen. Gezien de doelgroep en de werkwijze past de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen niet bij ons, cliënten die hiervoor in aanmerking komen zullen worden overgedragen aan andere zorginstellingen voor het verlenen van de zorg.

 • Privacyreglement

  Privacyreglement Inleiding Dit Privacyreglement is van toepassing op alle producties binnen ‘t Rechthoes. Het privacyreglement ziet toe op de verwerkingen van persoonsgegevens die plaatsvinden binnen ‘t Rechthoes. Dit reglement is …


 • Certificaten

  Wij zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd Wij leiden vakmensen op


 • Klachtenprocedure

  Melden van klachten en incidenten Zorginstelling ‘t Rechthoes vindt het belangrijk om je zo goed mogelijk verder te helpen. Is er desondanks toch iets waarover je niet tevreden bent? Bespreek …